Бичүүр аймаг (Бичурский муниципальный район, Бэшүүрэй аймаг) — Орос улсын Буриад орны Бичүүр төвтэй, 24390 хүн, 6201 км² газар бүхий аймаг.[1]

Зураг засварлах

Лавлах бичиг засварлах