Open main menu
Миоглобин уургийн 3D бүтэц. Энэ уураг нь рентген кристаллографаар бүтэц нь тодорхойлогдсон анхны уураг (1958 онд) бөгөөд энэ нээлтийг хийсэн Макс Перуц ба Жон Кендрю нар химийн салбарын Нобелийн шагналыг хүртсэн.

Амьд организмуудаар үүсгэгдэх дурын молекулыг биомолекул гэдэг. Уургууд, полисахаридууд, липидууд, нуклеиний хүчлүүд зэрэг макромолекулууд, мөн анхдагч метаболит, хоёрдогч метаболит ба байгалийн бүтээгдэхүүнүүд зэрэг жижиг молекулууд бүгд биомолекул гэдэг ойлголтод багтана. Молекулын энэ ангийн ерөнхий нэрийг биогенийн бодисууд гэдэг.

Биомолекулын төрлүүдЗасварлах

Гадаад холбоосЗасварлах