Амьд организмуудаар үүсгэгдэх дурын молекулыг биомолекул гэдэг. Уургууд, полисахаридууд, липидууд, нуклеиний хүчлүүд зэрэг макромолекулууд, мөн анхдагч метаболит, хоёрдогч метаболит ба байгалийн бүтээгдэхүүнүүд зэрэг жижиг молекулууд бүгд биомолекул гэдэг ойлголтод багтана. Молекулын энэ ангийн ерөнхий нэрийг биогенийн бодисууд гэдэг.

Миоглобин уургийн 3D бүтэц. Энэ уураг нь рентген кристаллографаар бүтэц нь тодорхойлогдсон анхны уураг (1958 онд) бөгөөд энэ нээлтийг хийсэн Макс Перуц ба Жон Кендрю нар химийн салбарын Нобелийн шагналыг хүртсэн.

Биомолекулын төрлүүд

засварлах

Олон төрлийн биомолекулууд бий:

Биомономерууд Биоолигомерууд ! Биополимерууд Полимеризацийн процесс Мономер хоорондын ковалент холбоо
Амин хүчлүүд Олигопептидууд Полипептидууд, уургууд (гемоглобин...) Поликонденсаци Пептидийн холбоо
Моносахаридууд Олигосахаридууд Полисахаридууд (целюллоз...) Поликонденсаци Гликозидийн холбоо
Изопрен Терпенууд Политерпенууд: цис-1,4-полиизопрен байгалын резин ба транс-1,4-полиизопрен гутта-перча Хэлхээний полимеризаци
Нуклеотидууд Олигонуклеотидууд Полинуклеотидууд, нуклейн хүчлүүд (ДНХ, РНХ) Фосфодиэфирийн холбоо

Гадаад холбоос

засварлах

 

Энэ биохимийн тухай өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.