Бизнес нь эдийн засгийн ойлголтоор, хүмүүсийг ашиг олохын төлөө зохион байгуулж коллектив бүтээмжийг барьж сахин удирдаx нийгмийн ухаан юм. Үндсэн үг нь худалдаа наймаа гэсэн утгийг агуулж байгаа бөгөөд, өнөө үед бизнес нь асар өргөн хүрээтэй болоод байна.

Өмчлөх эрхийн үндсэн хэлбэрүүд

засварлах
  • Дангаар өмчлөх: ганц хүн эзэмшдэг бизнес юм. Өр төлбөр гээд бүхий л зүйлд дангаар хариуцлага хүлээнэ.
  • Түншлэл: хоёр ба түүнээс дээш хүмүүс эзэмшдэг бизнесийг хэлнэ. Ихэнхдээ өр төлбөр гээд бүхий л зүйлийг түнш болгон хязгаартайгаар хариуцдаг. Гурван төрлийн түншлэл байдаг: ерөнхий түншлэлүүд, хязгаарлагдмал түншлэлүүд, мөн хязгаарлагдмал өр төлбөртэй түншлэлүүд.
  • Нэгдэл:
  • Хоршоолол: