Берат [Бера́т] (Berati) — Албани улсын Берат хошууны төв, 65000 хүний хот.