Баянтоорой

Баянтоорой нь Говь-Алтай аймгийн Цогт сумын нутагт орших тосгон юм.

Баянтооройн хөдөө нутаг

Говийн баянбүрдийг түшиглэн усалгаатай газар тариалан эрхэлдэг тус тосгон нь Цогт сумын төвөөс урагш 62 км зайд байрлана. Говийн Их дархан цаазат газрын захиргаа Баянтооройд байдаг. Мөн байгалийн цогцолбор газар болох Ээж Хайрхан уул тосгоноос баруун тийш 50 км зайд бий.