«Баянбулагийнхан» — 1973 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.