Батсүмбэр сум бол Түшээт хан аймгийн Баатар вангийн хошуу одоогийн Төв аймгийн ууган сумдын нэг юм.

 Монгол улсын
 Төв аймгийн
Батсүмбэр сум
Улбар шар нь Зуунмод, ягаан нь Батсүмбэр
Улбар шар нь Зуунмод, ягаан нь Батсүмбэр
Сумын 2,500 км² газар нутагт
2011 онд 6,789 хүн (2/27) сууж байв.[1]
Дотроо Мандал, Цогт-Өндөр, Баянгол, Үдлэг гэх дөрвөн багтай.
2011 оны төсөвт 255 сая ₮ (8/27) оруулж,
мөн ондоо 1,240 сая ₮ (4/27) заржээ.[1]
2011 оны 68,043 толгой мал (21/27) нь
нэг хүнд ноогдвол 10.0 (_/27) болно.[1]
Өрхийн 65.3% (1244/1905) нь малтай.[1]
____ онд үүсэн байгуулагдсан
Эргэн тойрондоо Төв аймгийн Баянчандмань, Борнуур, Эрдэнэ, Сэлэнгийн Мандал гэдэг дөрвөн сум, Нийслэлийн Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Баянзүрх гэсэн гурван дүүргээр хүрээлэгдэнэ.
Оршин суугчын тоон өөрчлөлт (жилийн эцсийн дүнгээр)[2]
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
6,555 6,308 6,406 6,310 6,374 6,525 6,420 6,601 6,753 6,789

Эшлэл Засварлах

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Төв аймгийн Статистикийн хэлтэс. Төв аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын тухай танилцуулга
  2. Төв аймгийн Статистикийн хэлтэс. Жил жилийн танилцуулга