Балгас
Балгас

Балгас  —

  1. Дундад зууны хот, түүний туурь
  2. Орчин цагийн томоохон суурин