Баки Мухаммад хан

Баки Мухаммад (1579–1605) — Бухарын 1601–1605 оны хан, Аштарханы удмын хүн.