Байлдааны даалгавар

«Байлдааны даалгавар» — 1985 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.