Ацаг шүдний зөрөө

«Ацаг шүдний зөрөө» — 1985 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.