Ахеменидын эзэнт гүрэн

Ахеменидын эзэнт гүрэн (Haxāmanišiyā) — нийтийн он тооллын өмнөх 550–330 оны хооронд Персэд төвлөн тогтнож байсан эзэнт улс.