«Анхны алхам» — 1969 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.