Анхдугаар хичээл

«Анхдугаар хичээл» — 1940 онд бүтсэн Монголын уран сайхны кино.