Амьдрах тасалбар

«Амьдрах тасалбар» — 2009 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.