«Алтан шонхор» — 1990 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.