Аймшиггүй эх оронч

«Аймшиггүй эх оронч» — 1942 онд бүтсэн Монголын уран сайхны кино.