«Агуйн нууц» — 1968 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.