Агатай (1557 онд өнгөрсөн) — Хивагийн 1547–1557 оны хан. Шибаны удмын хүн.