Австрали ба далайн орнууд

тив

Австрали ба далайн орнууд гэдэг нь Австрали болон Номхон далай орчмын орнуудыг хамруулан нэрлэдэг нэршил юм.

Австрали ба далайн орнууд

Австрали ба далайн орнуудын байрлал

Нутаг дэвсгэр 9,000,000 км²
Хүн ам 45 сая
Хүн амын нягтрал 5 оршин суугч/км²
Улс 14
Цагийн бүс UTC+8 (Баруун Австрали) — UTC-6 (Пасха арал)

Эх сурвалж засварлах