Wikipedia:Хэл бичгийн дүрэм

Энэхүү хуудас Википедиагийн зааварчилгааны хуудас юм. Хэдийгээр доорхи зааврууд нь "Хууль" биш боловч Википедиагийн ихэнхи хөгжүүлэгчид үүнийг дагаж мөрддөг болно. Энэ хуудсанд нэмэх шаардлагатай зүйлс байвал, Та нэмж болно. Эсвэл саналаа Хэлэлцүүлэг хуудас дээр үлдээнэ үү.

Википедиад хэрэглэгдэх хэл бичгийн дүрэм нь орчин цагийн Монгол хэлний дүрэм байна.

Википедиагийн аливаа өгүүлэлд хар ярианы хэллэг, хэлц үг, шилжсэн утгатай үг хэрэглэхгүй байх хэрэгтэй.