Wikipedia:Хэл бичгийн дүрэм

Blue check.svg Энэхүү хуудас Википедиагийн зааварчилгааны хуудас юм. Хэдийгээр доорхи зааврууд нь "Хууль" биш боловч Википедиагийн ихэнхи хөгжүүлэгчид үүнийг дагаж мөрддөг болно. Энэ хуудсанд нэмэх шаардлагатай зүйлс байвал, Та нэмж болно. Эсвэл саналаа Хэлэлцүүлэг хуудас дээр үлдээнэ үү.

Википедиад хэрэглэгдэх хэл бичгийн дүрэм нь орчин цагийн Монгол хэлний дүрэм байна.

Википедиагийн аливаа өгүүлэлд хар ярианы хэллэг, хэлц үг, шилжсэн утгатай үг хэрэглэхгүй байх хэрэгтэй.