Wikipedia:Одонгууд

Info talk.png Хүссэн хэрэглэгч бүр хэн нэгнийг одонгоор шагнаж болно! Та администратор байх шаардлагагүй!

Википедиад онцгой хувь нэмэр оруулагчдыг одонгоор шагнах нь уламжлал болоод байгаа билээ. Та хэн нэгнийг шагная гэвэл дорх хүснэгтний "Юу бичих" нэртэй багананд байгаа харгалзах бичлэгийг тухайн хэрэглэгчийн хэлэлцүүлгийн хуудсан дээр нь байрлуулаад яагаад шагнал гардуулж байгаа шалтгаанаа "текст" гэдгийн оронд бичих хэрэгтэй. Бүү тээнэгэлз! Шагнах хүн байвал шагна!

Одонгоор шагнаж буй шалтгаанаа дурдахдаа боломжийн үнэн зөв ба боловсон бичлэг үлдээгээрэй. Хэрэв энд таны өгье гэсэн шалтгаанд таарах одон байхгүй бол та өөрөө шинийг хийж болно. Мөн бусад хэлний Викигээс орчуулж болно. Ингэж шинэ одон үүсгэвэл дорх жагсаалтанд нэмж оруулахаа мартав.

ОдонгуудEdit

Ерөнхий ангиллын одонгуудEdit

Ерөнхий ангиллын одонгуудыг Википедиагийн ямар нэг категорит харъяалагдахгүй хувь нэмэрт зориулан олгоно.

Дүрс Юу бичих Тайлбар
  {{subst:Оригиналь Одон|текст ~~~~}} Оригиналь Одон

Энэ одон бол Википедиагийн хамгийн анхны одон ба Википедиад үлэмж хувь нэмэр оруулсан хүнд түүний нөр их хөдөлмөрийг хүмүүс үнэлж буйг илтгэх гэж олгодог.

Энэ одонг Martin Harper 2003 оны 12 сарын 19-нд үүсгэсэн ба сүүлд Silsor 2004 оны 2-р сарын 17-нд засварласан. Монгол Вики рүү Timur 2007 оны 6-р сарын 27-нд оруулсан.

  {{subst:Хөдөлмөрийн Гавъяаны Одон|текст ~~~~}} Хөдөлмөрийн Гавъяаны Одон

Хөдөлмөрийн Гавъяаны Одонг Википедиагийн хүч хөдөлмөр шаардсан ажилд ядрахыг үл мэдэн ажиллаж буй хүнд олгож болно.

Энэ одонг Blankfaze 2004 оны 7-р сарын 6-нд үүсгэсэн. Монгол Вики рүү Timur 2007 оны 6-р сарын 27-нд оруулсан.

  {{subst:Цуцашгүй Нэмэрлэгч Одон|текст ~~~~}} Цуцашгүй Нэмэрлэгч одон

Цуцашгүй Нэмэрлэгч одонг онцгой их ажлыг чанартай сайн гүйцэтгэсэн үл цуцах шантаршгүй Викичинд олгож болно.

Энэ одонг Trainspotter 2004 оны 10-р сарын 26-нд үүсгэсэн. Монгол Вики рүү Timur 2007 оны 6-р сарын 27-нд оруулсан.

  {{subst:Зурагчны Одон|текст ~~~~}} Зурагчны Одон

Зурагчны Одон нь фото зургийн авъяас чадвараа Викиг баяжуулахад ашиглаж байгаа хэрэглэгчид олгогдоно.

Энэ одонг Grunt 2004 оны 11-р сарын 27-нд үүсгэсэн. Монгол Вики рүү Timur 2007 оны 6-р сарын 27-нд оруулсан.

  {{subst:Дизайнерийн Одон|текст ~~~~}} Дизайнерийн Одон

Википедиад графикийн чөлөөт файлууд шантаршгүй нэмэрлэж байгаа хэрэглэгчид Дизайнерийн Одонг гардуулна.

Энэ одонг Redux 2005 оны 8-р сарын 15-нд санал болгосон ба Sango123 дизайныг нь хийсэн. Монгол Вики рүү Timur 2007 оны 6-р сарын 27-нд оруулсан.

  {{subst:Викигийн Хамгаалагч Одон|текст ~~~~}} Викигийн Хамгаалагч Одон

Википедиаг залилан мэхлэх хэрэгт ашиглах явдлаас хамгаалах ажилд тууштай зүтгэсэн хүнд Викигийн Хамгаалагч Одонг гардуулна. Энэ шагнал 2004 оны энэтхэгийн Далайн газар хөдлөлтийн дараа хуурамчаар хандив цуглуулагчид Википедиаг ашиглах гэж оролдох үеэр бий болсон.

Энэ одонг Alkivar 2005 оны 1-р сарын 8-нд үүсгэсэн. Монгол Вики рүү Timur 2007 оны 6-р сарын 27-нд оруулсан.

  {{subst:Хорлон Сүйтгэгчдийн Эсрэг Одон|message ~~~~}} Хорлон Сүйтгэгчдийн Эсрэг Одон

Хорлон Сүйтгэгчдийн Эсрэг Одонг хорлон бусниулах үйл ажиллагаанаас хамгаалах, сүйтгэгдсэн хуудсуудыг сэргээж хэвэнд нь оруулахад тууштай тэмцсэн хэрэглэгчдэд олгоно.

Энэ одонг 2005 оны 2-р сарын 27-нд brian0918 санал болгож Deathphoenix дизайныг нь хийсэн. Монгол Вики рүү Timur 2007 оны 6-р сарын 27-нд оруулсан.

  {{subst:Хянан Тохиолдуулагчийн Одон|message ~~~~}} Хянан Тохиолдуулагчийн Одон

Хянан Тохиолдуулагчийн Одонг онц сайн хянан тохиолдуулагчид олгоно.

үг зүүн, өгүүлбөр зүүн болно звө бичэх дүрэмүүд учхала!
Үг зүйн, өгүүлбэр зүйн болон зөв бичих дүрмүүд чухал.

Энэ одонг Trusilver санал болгож Kathryn NicDhàna дизайныг нь хийсэн ба 2007 оны 3-р сарын 8-нд үүсгэсэн. Монгол Вики рүү Timur 2007 оны 6-р сарын 27-нд оруулсан.

    {{Баруун Тал Одон}}
{{Зүүн Тал Одон}}
Тал Одон

Тал Одонг ялангуяа эсрэг тэсрэг байр сууриа үл харгалзан хамтран ажиллаж онц сайн бүтээл гаргасан хэрэглэгчдэд олгоно. Хэрэглэгч бүр нэг тал одон авах ба нийлүүлбэл бүтэн одон болох юм.

Энэ одонг en:User:Radiant! 2006 оны 9-р сард санаачилсан. Монгол Вики рүү Timur 2007 оны 6-р сарын 27-нд оруулсан.

Категорийн одонгуудEdit

Дараах одонгууд нь Википедиагийн 12 гол категорийн нэгэнд оруулсан онцгой хувь нэмрийг үнэлж шагнагдана. Эдгээр категориудыг дор жагсаав.

Дүрс Юу бичих Тайлбар
{{subst:Газарзүйн Одон|текст ~~~~}} Газарзүйн Одон

Категори: Газар зүй

Энэ одонг Монгол Вики рүү Timur 2007 оны 6-р сарын 27-нд оруулсан.

  {{subst:Эрин Үеийн Одон|текст ~~~~}} Эрин Үеийн Одон

Категори: Түүх, Үйл явдлууд (археологи, түүхэн үйл явдлууд)

Энэ одонг brian0918, ClockworkSoul нар 2005 оны 4-р сарын 15-нд санал болгосон ба ClockworkSoul дизайныг нь хийсэн. Монгол Вики рүү Timur 2007 оны 6-р сарын 27-нд оруулсан.

  {{subst:EMC² Одон|текст ~~~~}} E=MC² Одон

Категори: Математик ба Шинжлэх ухаан ("Хатуу" шинжлэх ухаанууд; одон орон, хим, биологи, геологи, математик, анагаах ухаан, минерологи, физик)

Энэ одонг brian0918 ба ClockworkSoul нар 2005 оны 4-р сарын 22-нд үүсгэсэн. Монгол Вики рүү Timur 2007 оны 6-р сарын 27-нд оруулсан.

Сэдвийн одонгуудEdit

A topical barnstar is for a topic or area of substantial interest to users of Wikipedia.

Дүрс Юу бичих Категори Тайлбар
  {{subst:Үндэсний Гавъяаны Одон|текст ~~~~}} Газар зүй Үндэсний Гавъяаны одон

Үндэсний Гавъяаны одонг ямар нэг улс орны талаар Википедиа дахь материалыг баяжуулж сайжруулахад оруулсан хувь нэмрийг үнэлж олгоно.

Энэхүү шагналыг Redux 2005 оны 2-р сарын 232нд санаачилсан ба Zscout370 дизайныг нь гаргаж урласан. Монгол Вики рүү Timur 2007 оны 6-р сарын 27-нд оруулсан.

Улс орноос хамааран дүрсийг нь өөрчилж болно. Англи хэл дээрх Barnstar of National Merit эсвэл Commons, the national variations хуудсуудыг үзнэ үү.


Дүрс Юу бичих Категори Тайлбар
  {{subst:Гүйж Яваа Хүн Одон|текст ~~~~}} Спорт
Гүйж Яваа Хүн Одон

Гүйж Яваа Хүн Одонг спортын талаарх өгүүллүүдийг сайжруулахад гаргасан онцгой зүтгэлд олгоно.

Энэ одонг Deathphoenix ба brian0918 нар 2005 оны 2-р сарын 15-нд урлаж бий болгосон. Монгол Вики рүү Timur 2007 оны 6-р сарын 27-нд оруулсан.