Wikipedia:Зургийн лиценз

Энд Википедиад зураг эсвэл медиа файл оруулахдаа заавал ашиглах ёстой лицензнүүдийн загваруудын жагсаалт болно. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь тус тусын хуудаснууд дээр байгаа.

 
 
  • {{GFDL}}
  • {{GFDL-self}} - өөрийн бүтээлийг
  • {{GFDL-user}} - өөр хүний бүтээлийг (бас GFDL байх ёстой)

Нийтэд өмчлөгдсөн зураг

засварлах
 
  • {{PD-Mongolia}} - Монголд нийтийн өмч болсон
  • {{PD-USGov}} - АНУ-ын засгийн газрын бүтээл
  • {{PD-ineligible}} - Ямар ч этгээдийн өмч болох боломжгүй
  • {{PD-old}} - Зохиогчийн эрх нь хуучирсан
  • {{PD-self}} - өөрийн бүтээлийг
  • {{PD-user}} - өөр хүний бүтээлийг (бас нийтэд өмчлөгдсөн байх ёстой)

Олон лиценз ашиглах үед

засварлах