Wikipedia:Зураг, дүрсийн хэрэглээтэй холбоотой баримтлах бодлого

Green check.png
Энэхүү хуудас нь Монгол Википедиагийн Дүрэм, Бодлого зохицуулалтын хуудас болно. Энэхүү хуудсыг Монгол Википедиагийн бүх хөгжүүлэгчидийн дагаж мөрдвөл зохих стандарт болгохоор зорьж буй тул, Та саналаа Хэлэлцүүлэг хуудас дээр үлдээнэ үү.


Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан зураг, дүрсийг аплоуд хийж, эсвэл википедиагийн бүх төрлийн хуудсуудад ашиглахыг хориглоно.


Өгүүлэлд зураг оруулахEdit

Өгүүлэлд хэрхэн зураг оруулах талаар эндээс үзнэ үү.

  1. Өгүүлэлд оруулах зургийн тохиромжтой өргөн нь 250 пиксель бөгөөд, 150 пикселээс бага өргөнтэйгээр зураг аль болох оруулахгүйг хичээнэ үү.
  2. Өгүүлэлд тухайн зургийг хэн авсан талар мэдээлэлийг оруулахгүй. Уг мэдээлэлийг зургийн талаархи мэдээлэл агуулсан хуудаст байрлуулна.
  3. Зурагт бүтэн өгүүлбэрээр тайлбар хийхийг зөвлөж байна.

Мөн үзэхEdit