Wikipedia:Автоматаар батлагдсан хэрэглэгчид

Автоматаар батлагдсан хэрэглэгчид - гэдэг нь техник хангамжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцдаг Википедчин юм. автоматаар батлагдсан хэрэглэгч нь Википедиагаас.

  • Эгэх инээс дэрэв эдэр оролцоо ба Википедиа.

Мөн үзэх Засварлах