UTC−2 нь дараах газруудад хэрэглэгддэг цагийн бүс юм:

UTC-2: Хөх (12 сар), Улбар шар (6 сар), Шар (жилийн турш), Бүдэг цэнхэр - Далайн хэсэг

Стандарт цаг (жилийн турш)Засварлах

Зуны цаг (Өмнөд хагас бөмбөрцгийн зун)Засварлах

Зуны цаг (Хойд хагас бөмбөрцгийн зун)Засварлах