}}

Sing for you
EP Exo-K ба Exo-M (Эксо)
Бичүүлсэн 2015
Жанр
Нийт хугацаа 17:07
Хэл Солонгос, Мандарин
Шошго S.M. Entertainment
Продюсер
Эксо хронологи
Sing For You
(2015)
.
'Sing for you' нь 2015оны өвөл гаргасан өвлийн цомог юм.

Track listingЗасварлах