Үндсэн арга Хуудаслалыг хэрэгжүүлэх үндсэн арга нь биет санах ойг заасан хэмжээт frame-үүд болгож харин логик санах ойг адил хэмжээтэй хуудаснууд болгодог. Процесс биелэхэд үүний хуудасны аль нэгэн боломжтой frame-үүд рүү ачаалагддан дагалдагч санах ой хийдэг. Дагалдагч санах ой нь тодорхой заасан хэмжээтэй санах ойн frame-үүдтэй ижил хэмжээтэй блокуудад хуваагддаг. 8.7-д дүрсэлсэн hardware-ийн хуудаслал хийдэгийг харуулав. CPU-нээс үүсгэсэн хаяг бүр 2 хэсэгт хуваагдана: хуудасны дугаар (P) мөн нөөц хуудас(d). Хуудасны тоо нь Хуудасны тоо нь хуудасны хүснэгтийн дугаарийг заадаг. Хуудасны хүснэгт нь бүет memory дахь хуудас бүрийн хаягийг хадгалдаг. Энэ хаяг болон нэмэлт хуудас нь санах ойн төхөөрөмж рүү явах биет хаягийг заадаг. Хуудасны хэмжээ (frame-ийн хэмжээ шиг) нь hardware-с олгогдоно. Ихэвчлэн 2-ийн зэрэг, комьпютерийн архитектуре-с хамаарч нэг хуудсанд 512byte-с 12mb байна. 2-ийн зэрэгээр илэрхийлэх нь логик хаягийг хуудасны дугаарт хөрвүүлэхэд амар байна. Логик хаягийн хэмжээ нь 2^м хуудасны хэмжээ нь 2^м байвал м-н нь логик хаяг, n нь нэмэлт хаяг болно.