Lisp гэдэг нь List Processing буюу "жагсаалт боловсруулах" гэсэн үгийн товчлол юм. Үгэн бүтэц буюу атом, өгүүлбэр бүтэц буюу лист дээр үйлдэл хийх функц хялбараар зохион ашиглах боломж олгодог, обьект хандлагат программчлалын чадвар бүхий дээд түвшний программын хэл юм. Lisp хэлний ашиг тус, хялбар байдлыг нь ашиглах зорилгоор олон арван аялага хйигдэн хэрэглэгдэж байсан боловч олон академчдийн хамтын оюун ухаанаар бүтсэн Common Lisp хамгийн өргөнөөр хэрэглэгдэнэ. Lisp хэлний онцлогоос шалтгаалан хиймэл оюун ухааны хэрэглээнд өргөнөөр ашиглагдах болсон.