II Эришум нь МЭӨ 1815 оноос МЭӨ 1809 оныг хүртэл хаан ширээнд суусан Ассирийн хаан байв. 6-хан жил хаанчилсны эцэст I Шамши-Ададад хаан ширээгээ алджээ.

Өмнөх
Нарам-Суэн
Ассирийн хаан
МЭӨ 1815–МЭӨ 1809
Дараах
I Шамши-Адад