CPU-Input/output burst

BDpic2(1).PNG

CPU–ийн бүтээмж нь процессийн амжилттай хувиарлалтаас хамаарна.


BDpic.PNG
CPU-д ачааллах болон оролт гаралтын хүлээлтийн цикл 2 нь Процесс гүйцэтгэлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд юм.
Процессууд нь эдгээр хоёр төлвүүдийн хооронд шилжин ажиллаж байдаг.
Аливаа процесс ачааллаж эхлэхдээ "CPU-burst"-аар эхэлдэг бөгөөд үүнтэй залгуулан дараагийн "I/O-burst" эхэлнэ.
Өөр нэг CPU burst үүний дараа бас өөр нэг I/O burst гэх мэтээр ажиллана. Сүүлчийн "CPU-burst" нь гүйцэтгэлтийг дуусгах системийн хүсэлтийг явуулснаар дуусна.

"CPU-burst"-ийн явагдах хугацаа нь удаан байдаг. (Илүү удаан хугацаанд ачаалладаг гэж хэлж болно)
Гэвч тэд процесс болон компьютер бүрт харгалзан өөр өөр байх бөгөөд тэдгээр нь дэлгэцийн баруун хэсэгт байрлах зурагт харуулсантай адил давтамжын муруйгаар хазайна.
Муруй нь ерөнхийдөө олон тооны богино "CPU-burst" болон цөөн тооны урт "CPU-burst"-аас бүрдсэн байдаг.
Оролт гаралтын хязгаарын программ нь стандарт байдалдаа олон богино "CPU burst"–тaй байх нь элбэг.

Ашигласан материалЗасварлах

  1. http://it325blog.files.wordpress.com/2012/09/operating-system-concepts-7-th-edition.pdf