23 дугаар сургууль

23 дугаар сургууль нь Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүрэгт орших, гадаад хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалттай бүрэн дунд сургууль юм.