1936 он

(1936-с чиглүүлэгдэв)

Энэ онд болсон үйл явдлууд Засварлах

Энэ онд төрөгсөд Засварлах

Энэ онд нас барагсад Засварлах