Өрнөд Померан-польшын нэгэн муж, засаг захиргааны нэгжийг (польшоор województwo zachodniopomorskie). Бүс нутгийн нийслэл нь хот юм Шчецин.