Өмнө Бачка аймаг

— «Өмнө Бачка» гээд холбогдов —

Өмнө Бачка аймаг (сер. Јужнобачки округ) — Серб улсын Воеводина мужийн 312 мянган хүнтэй аймаг.