Өвс гэдэг нь мод, бутаас бусад аливаа нарийн ногоон иш бүхий ургамлын ерөнхий нэр юм.