Үсэг гэдэг нь аливаа нэг бичиг үсгийн үндсэн махбод болох цагаан толгойн тэмдэг юм. Заавал гэх албагүй боловч ихэвчлэн ярианы хэлний нэгж авиаг тэмдэглэдэг.

Хадмал
Монгол үсгээрUesug-grey.PNG
буриад кирилл.үзэг
монгол кирилл.үсэг
халимаг кирилл.үзг
Дармал, бичмэл, том, жижиг маягаар бичигдсэн Кирилл Я үсэг