Үнэн ба зөв нам нь 2017 оны 3 сарын 10-нд байгуулагдаж, 2017 оны 6 сарын 7-нд Монгол улсын Дээд шүүхэд бүртгэгдсэн, Монгол Улсын 26 дахь улс төрийн нам.

Намын дарга: А.Отгонбаатар

ЕНБД: Супермэн

Үзэл баримтлал: Үнэн ба зөв нам нь Социал демократ үзэл баримтлалтай.

Гишүүдийн тоо одоогоор 10000 гаруй.