Үндсэн хууль

(Үндсэн хуульт ёс-с чиглүүлэгдэв)
Энэ нэрийг бусад үндсэн хуулиас ялган таниарай.

Үндсэн хууль нь (Латин: constitutio — зохицуулалт гэсэн утгатай) төр болон бусад засгийн эрх барьж байгаа байгууллагуудын үндсэн зарчим буюу тогтоосон жишиг үзүүлэлтүүд юм. Өөрөөр хэлбэл аливаа улсын үндсэн суурь болсон хууль юм.

Үндсэн хууль нь иргэний үндсэн эрхийн бүхий л асуудлыг үүрд мөнхийн болгон баталгаажуулж өгсөн хэм хэмжээнүүдийн оргил, ардчилсан эрх зүйт төрийн суурь зарчмуудын бүрдэл юм. Үндсэн хуульт ёсны мөн чанар парламентын дур зоргоос хүний эрх, эрх чөлөө, Үндсэн хуулийн үзэл санааг хамгаалах явдал мөн.

Цахим холбоос

засварлах
 
Wiktionary
Wiktionary: Үндсэн хууль – Энэ үгийг тайлбар толиос харна уу

 

Энэ өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.