Ялзмаг (англ. Compost) нь хөрсийг сайжруулахад бордоо болгон ашигладаг, биодеградацийн аргаар гарган авсан дахин ашиглагдаж буй органик бодис.

Ялзмагийн үйлдвэрлэл. Герман