Як-58
Үүрэг/төрөл Зургаан суудалт бүхээгтэй онгоц
Гарал ЗХУ
Үйлдвэрлэгч Яковлев
Анхны нислэг 1993 оны 12 сарын 26