Як-42
Алания Эйрлайнзын Як-42Д
Үүрэг/төрөл Зорчигч тээврийн
Үйлдвэрлэгч Яковлев
Танилцуулга 1980
Үйлдвэрлэгдсэн 1979–2002
Үйлдвэрлэсэн тоо 178[1]
Үндэс болсон загвар Як-40