Эх бүрдийн домог

«Эх бүрдийн домог» — 1975 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.