Эрээн нь Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын нутагт орших тосгон юм.