Эм (ерөндөг)

"Эм (ерөндөг)" нь энэ хуудсанд шууд холбогджээ. Өөр утгыг үзэхийг хүсвэл, Эм (салаа утга)-г үзнэ үү.

Эм гэдэг нь өвчнийг анагаан эдгээх эсвэл урьдчилан сэргийлэхэд ерөндөг болгон хэрэглэх хувилахуйн бодисын ерөнхий нэр юм.

12-08-18-tilidin-retard.jpg