Эмчилгээ

Эмчилгээ гэдэг нь өвчтөний биеийн байдлыг сайжруулж, эрүүл болгох зорилго бүхий анагаах ухааны үйл явц юм.

Бусад үзэхEdit

ДЭМБ-ын баталсан чухал эмийн жагсаалт