Эльбасан хот [Эльбаса́н] (Elbasani) — Албани улсын Эльбасан хошууны төв, 128232 хүний хот.

Эльбасан хот