Эгейн соёл иргэншил

Эгейн соёл иргэншил (Англи хэл:Aegean civilizations) Эгейн тэнгисийн эрэг орчмын бүс нутагт ойролцоогоор МЭӨ 3000-1000 оны орчимд үүсч, цэцэглэн хөгжиж байсан хүрлийн үеийн соёл иргэншил. Үүнд Крит, Цикладын бүлэг арлууд, Фессалиас урагших өмнөд Грекийн эх газар, Пелопоннес, Македон, Фраки ба Баруун Анатоли багтдаг. Минойны болон Микений соёл нь онцгой байр суурь эзэлдэг байна. Зарим тохиолдолд тус бүс нутагт ойролцоогоор МЭӨ 7000-3000 оны орчимд цэцэглэж байсан шинэ чулууны соёлыг хамааруулдаг байна.

Гадаад холбоос

засварлах