Шүүгээ

Шүүгээ (англ. Cabinet; орос. Шкаф) нь ихэвчлэн мод, мебель эдээр хийгдэх хувцас, хүнс, ер аливаа юмыг хадгалахад зориулан үйлдсэн хаалга бүхий босоо сав юм. Шүүгээ нь ихэвчлэн хэд хэдэн шургуулга, тавиураас бүрддэг. Хувцасны шүүгээ бол босоо өлгөхөд зориулагдсан хэц байх нь бий.

Орчин цагийн хувцасны шүүгээ

Мөн үзэхEdit