Мэс заслын аргаар шүдний согогийг нөхөн сэргээхэд суулгац буюу имплантыг ашиглана. Имплант нь нэг үет болон хоёр үет хэмээн хуваагдана. Бидний нүдэнд харагдахгүй, буйлны доор мэс заслын аргаар имплантыг суулгаад 2-4 сар өөрийн ястай бүрэн бороолж эдгэсний дараа имплантын дээр бидний нүдэнд харагдах шүдний цөгцийг нөхөн сэргээж өгөх ба энэ нь тогтоох аргаараа сементээр наах болон боолтоор боох ерөнхий 2 аргаар импланттай бэхлэгдэнэ. Үүний дараа 6 сар бүр рентген авч хянана. Гэмтлийн нэг нь үрэвсэл.

1. Shulman, LB; Driskell, TD: Dental Implants: A Historical Perspective. In Block, M; Kent, J; Guerra, L, editors: Implants in Dentistry. Philadelphia: W.B. Saunders, 1997. page 6. 2. Brånemark, PI: Introduction to osseointegration. In Brånemark, PI; Zarb, G; Albrektsson, T, editors: Tissue-Integrated Prostheses - Osseointegration in Clinical Dentistry. Quintessence Publishing, Co., Inc. Chicago, page 26.